preklady-tlmocenie-banska bystrica

Volám sa Stanislava Vincenc a som vyštudovaná prekladateľka-tlmočníčka.

V roku 2019 som ukončila magisterské štúdium v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prekladám a tlmočím z angličtiny do slovenčiny aj opačným smerom.

Cudzie jazyky boli mojím koníčkom už od základnej školy a okrem profesionálnej činnosti v ich rámci sa im venujem aj vo voľnom čase. Ešte počas štúdia som si založila živnosť v tejto oblasti a aj vďaka podpore vyučujúcich začala zbierať skúsenosti pri práci s reálnymi klientmi, čo mi doteraz umožňuje naplno sa venovať prekladom a tlmočeniu pre široké portfólio zákazníkov z rôznych oblastí.

Mojou špecializáciou je tlmočenie konferencií aj pre nadnárodné spoločnosti, či už na vysoko odborné témy alebo obchodných stretnutí a spoločenských podujatí, simultánne, konsekutívne. V rámci prekladov ide zväčša o odborné texty ako projektové dokumentácie, obchodné zmluvy, či texty medicínskeho a technického charakteru. Venujem sa aj knižným prekladom začínajúcich slovenských autorov, ktorí chcú rozšíriť svoje diela medzi širšie medzinárodné publikum, ako aj korektúram literárnych textov.

V rámci práce tlmočníka a prekladateľa je nevyhnutné neustále študovať informácie relevantné k témam, ktoré prekladám a tlmočím a to je mojou záľubou aj vo voľnom čase. Samozrejme, je potrebné zvyšovať si jazykové povedomie a upevňovať vedomosti najmä čítaním kvalitných kníh, nielen z cudzojazyčnej literatúry, no aj našej slovenskej knižnej produkcie.

Na mojich stránkach sa dozviete viac o mojej doterajšej práci v oblasti prekladu a tlmočenia, ako aj o možnosti spolupráce a sadzbách za jednotlivé služby. V prípade záujmu o spoluprácu ma neváhajte kontaktovať.