Uvedené ceny sú orientačné, pretože konečná cenová kalkulácia závisí vždy od konkrétneho prekladového projektu. Ak máte záujem o preklad alebo tlmočenie, kontaktujte ma a určite dospejeme k uspokojivej cenovej ponuke.

CENA ZA PREKLAD

JAZYKOVÁ KOMBINÁCIA cena za slovo cena za normostranu
slovenský jazyk – anglický jazyk 0,06 € 15,00 €
anglický jazyk – slovenský jazyk 0,054 € 13,50 €

 

Sadzby sú odlišné pri požiadavke na expresný preklad a závisia aj od časového horizontu, ktorý si ako klient predstavujete. Takisto je dôležitá kvalita originálu (needitovateľný podklad, nezrozumiteľný text a podobne). Pri preklade do cudzieho jazyka je nevyhnutná aj spolupráca korektora – rodilého hovorcu, ktorá je už zahrnutá v mierne vyššej cene prekladu.

CENA ZA TLMOČENIE

TYP TLMOČENIA cena 1 hodinu cena za deň (8 hodín)
simultánne tlmočenie 40,00 € 320,00 €
konzekutívne tlmočenie 30,00 € 240,00 €
minimálne honorár za tlmočenie 70,00 €  
tlmočenie – zahraničná cesta cena dohodou
tlmočenie počas viacerých dní cena dohodou

 

Cena tlmočenia sa opäť odvíja od reálnej zložitosti témy, dĺžky potrebnej na prípravu – pri vysokoodborných témach je potrebné niekoľkodňové štúdium relevantných podkladov. Netreba zabudnúť na to, že tlmočník nie je stroj – potrebuje sa najesť, v prípade dlhodobejšieho tlmočenia mimo miesta bydliska aj niekde prespať. Všetky tieto náklady sa započítavajú do konečnej ceny.Objednať služby