Profesionálne tlmočenie a prekladateľstvo

Mojou špecializáciou je tlmočenie konferencií aj pre nadnárodné spoločnosti, či už na vysoko odborné témy alebo obchodných stretnutí a spoločenských podujatí, simultánne, konsekutívne. V rámci prekladov ide zväčša o odborné texty ako projektové dokumentácie, obchodné zmluvy, či texty medicínskeho a technického charakteru. Venujem sa aj knižným prekladom začínajúcich slovenských autorov, ktorí chcú rozšíriť svoje diela medzi širšie medzinárodné publikum, ako aj korektúram literárnych textov.

Budem rada, ak sa rozhodnete využiť moje služby.

A friendly, personable translator who provided me with a number of real-time Slovak – English translations of presentations and in a business context.